Personvernerklæring kurs

Kurs for elever på 5. - 7. trinn med nedsatt hørsel, deres foresatte, lærere og PPT

Statped midt inviterer til elevkurs for elever med nedsatt hørsel på 5.-7. trinn

Dato: Tirsdag 5. mars fra kl 12:00 til torsdag 7. mars kl 14:00.
Påmeldingsfrist: 15.02.2019
Målgruppe: Kurset er for elever i grunnskolen som primært bruker norsk talespråk, deres foresatte, lærere og ansatte i PPT.
Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Det er ingen kursavgift
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Mål

Målet er å gi kunnskap om hørsel og tilrettelegging samt å fremme identitet gjennom vennskap og relasjonsbygging.

Botilbud

Tilreisende elever, foresatte, lærere og PPT-ansatte får tilbud om å bo på hotell. Statped midt dekker utgifter i forbindelse med kurset fra kursstart til kursslutt.  

Kostnader og reiseutgifter                   

Reiseutgifter dekkes av den enkelte, eller etter inngått avtale om dekking av reiseutgifter med bostedskommunen før kursdeltakelse. Foresatte har rett på opplæringspenger ved deltakelse på foreldrekurs i forbindelse med oppholdet.

Program ligget under nedlastinger

Kontaktinformasjon

For spørsmål ta kontakt med Hill Irene Remlo,  

Hill.Irene.Remlo@statped.no                                                                                     

Nedlastinger