Personvernerklæring kurs

Norsk med tegnstøtte (NMT) og visuell tilrettelegging

Målet med kurset er å styrke deltakernes ferdigheter i å kommunisere visuelt.

Kurset er beregnet for personale som jobber med barn som har nedsatt hørsel eller barn som av andre årsaker bruker tegn på barnetrinn i skolen eller i barnehage.

Dette er et nybegynnerkurs for personer som arbeider med barn som har behov for visualisering av deler av talen for å stimulere en norskspråklig utvikling hos barn. Erfaringsutveksling blir vektlagt. Temaer som blir berørt er blant annet naturlige tegn, håndalfabet, klær, farger, tid og tall.

Dato: 1.samling 13. - 14. mars 2019, kl. 10.00 - 14.30, 2.samling 29. - 30. april 2019, kl.10.- 14.30
Påmeldingsfrist: 19.02.2019
Målgruppe: Personale i barnehage og barnetrinn i skole, samt PPT.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: kr 2400,- inkl. kaffe/te og enkel lunsj. Kurset er gratis for deltakere som arbeider med brukere som får tjenester fra Statped.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Det er viktig at to personer fra samme arbeidsplass eller kommune deltar samtidig, slik at flere enn en person besitter kompetansen. Det legges opp til noe samarbeid og hjemmearbeid mellom kursdagene.

Kursrekken består av 2 todagers samlinger på disse datoene:

     13. - 14. mars 2019
     29. - 30. april 2019 
    

Kontaktinformasjon

Fagansvarlig er Eva Kantor tlf. 33099145  eva.kantor@statped.no

Praktisk informasjon; ta kontakt med kursadministrator Harriet Høyem Mo tlf: 917 207 57 harriet.hoyem.mo@statped.no

Andre merknader

Ål folkehøgskole og kurssenter for døve tilbyr kurs i tegnspråk, se deres hjemmeside (www.al.fhs.no).

Se også Hørselshemmede landsforbund (hlf.no) og Norges døveforbund (deafnet.no).

Parkering må skje på offentlige p-plasser.

 

Aktuelle lenker
Om hørselstap: sansetap.no
Ressurs for hørselshemmede i barnehage og skole: www.erher.no
Tilrettelegging av opplæring for elever med hørselstap med filmen På bølgelengde, www.acm.no/paabolgelengde/
Tegn: tegnordbok.no
Ett skritt foran, et tegn- og språkkurs for bruk med barn som bruker alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK). www.ettskrittforan.no/
Materiell til salgs fra Statped: mamutweb.com