Personvernerklæring kurs

Alvorlig skolefravær - forebyggende arbeid, kartlegging og tiltak

Kurset vil handle om forebyggende arbeid for at elever med sammensatte vansker ikke skal utvikle et alvorlig skolefravær. Hvordan kartlegge når fraværet alt har blitt høyt? Hvilke tiltak og verktøy kan man bruke når skolefraværet har blitt alvorlig.

Dato: Onsdag 24. - torsdag 25. oktober 2018, kl. 0900 - 1530
Påmeldingsfrist: 19.10.2018
Målgruppe: Lærere, barnehageansatte, skoleledere, PPT, BUP, helsesøstre, forebyggende tjeneste og barnevern.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 1200,- inkl. enkel lunsj. Studenter kr 350 for begge dager (inkl. lunsj). Gjelder de 20 første studentene som melder seg på.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Statped starter opp et prosjekt om alvorlig skolefravær for elever med sammensatte vansker. Som en rød tråd i kurset og i selve prosjektet vil elevens stemme være sentral. Hvordan forstå skolefravær hos elever med nevroutfordringer? Tilleggsvansker som depresjon, angst, søvnvansker og spillatferd. Kurset har en del med casearbeid i grupper. Det vil bli presentert kartleggingsverktøy, samt forslag til ulike tiltak.

Se programmet ved å klikke på lenken nedenfor.

Kontaktinformasjon

For praktisk informasjon kontakt Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

Aktuelle lenker
 
PROGRAM