Personvernerklæring kurs

Elevkurs for elever på 9. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

Kurs for elever på 9. trinn skoleåret 2018/2019 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være inkludering.

Nytt for skoleåret 2018/2019 er at foresatte selv har ansvar for elevene på kveld/natt.

 

Dato: Onsdag 24.oktober 2018 kl.12:00 til fredag 26.oktober kl.12:00
Påmeldingsfrist: 21.09.2018
Målgruppe: Elever på 9.trinn med ensidig eller tosidig hørselstap og deres foresatte. Det skal foreligge en søknad om tjenester til Statped før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allerede tjenester fra Statped er det ikke nødvendig med ny søknad.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis. Kurs og opphold dekkes av Statped. Reiseutgifter kan søkes dekket av kommunen i forkant av kurset.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset varer i tre dager for foresatte og elever. Det er i hovedsak prosjektbasert undervisning for elevene. Foresatte vil primært få egne forelesninger. Noen av temaene vi tar opp er kommunikasjon, hørseltekniske hjelpemidler og økt kunnskap om nyttige apper.Det legges også opp til erfaringsutveksling.

NB! Eleven kan ikke meldes på uten foresatte.

 

 

 

Kontaktinformasjon

Astrid Flakk, Mobil.: 959 25 197, astrid.flakk@statped.no   

 

 

Andre merknader

Nytt om overnatting for skoleåret 2018/2019: tidligere tilbød vi overnatting med sosialpedagogisk tilsyn på Hovseter for elever fra 5.-10. trinn. Dette året vil vi fortsatt tilby overnatting mellom kursdagene, men det er foresatte selv som har ansvar for elevene på kveldstid og nattestid. Behovet for overnatting markeres på påmeldingskjema.

Er påmeldingsfristen gått ut? tak kontakt med Astrid Flakk, det kan være ledige plasser.

Er det behov for tilrettelegging i tillegg til audiopedagogisk og hørselteknisk, ta kontakt med avdelingsleder Berit Fulsaas (33099122/950 76 184) i god tid før kursstart. Da kan vi sammen planlegge individuell tilrettelegging.

 

 

Aktuelle lenker
Elevkurs for tunghørte elever ved grunnskolen
Informasjon om opplæringspenger fra NAV