Personvernerklæring kurs

Frem mot skolestart, del 2

Kurs for foreldre til barn med nedsatt hørsel, i alderen 3 til 5 år.

Tema: Sosial utvikling og deltakelse

Dato: Tirsdag 5.februar 2019 fra kl.9.00 til kl.15.00
Påmeldingsfrist: 01.02.2019
Målgruppe: Foreldre og foresatte til barn med nedsatt hørsel, i alderen 3 til 5 år
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

  • Hva er sosial kompetanse og hvordan utvikles den?
  • Kommunikasjon, samspill og felles fokus
  • Å være en god lekekamerat - viktighet av kommunikasjons kvantitet og kvalitet for utvikling av "theory og mind"
  • Håndtering av barrierer for samspill og aktiv deltakelse i lek og aktiviteter
  • Erfaringsutveksling

Kontaktinformasjon

Kurset holdes fysisk i Statped sine lokaler på Hovseter i Oslo. Det er i tillegg mulig å delta på videokonferanse fra et av Statped sine kontorer ellers i landet, eller fra et av våre andre kontorsteder etter avtale.

Fagansvarlig for kurset er Tone Elisabeth Morsund, e-post:Tone.Morsund@statped.no

For praktisk informasjon kontakt kursadministrator Harriet Høyem Mo; e-post: harriet.hoyem.mo@statped.no, tlf.91720757