Personvernerklæring kurs

Elevkurs for elever på 7. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

Kurs for elever på 7. trinn skoleåret 2018/2019 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være overgang til ungdomsskolen. Nytt for skoleåret 2018/2019 er at foresatte selv har ansvar for elevene på kveld/natt.

 

Dato: Onsdag 12.desember 2018 kl.12:00, registrering og lunsj fra kl.11:00, til fredag 14.desember kl. 12:00
Påmeldingsfrist: 04.11.2018
Målgruppe: Elever på 7.trinn med ensidig eller tosidig hørselstap og deres foresatte. Det skal foreligge en søknad om tjenester til Statped før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allerede tjenester fra Statped er det ikke nødvendig med ny søknad.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis. Kurs og opphold dekkes av Statped. Reiseutgifter kan søkes dekket av kommunen i forkant av kurset.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset varer i tre dager for foresatte og elever. Det er i hovedsak prosjektbasert undervisning for elevene. Foresatte vil primært få egne forelesninger.

NB! Eleven kan ikke meldes på uten foresatte.

Kontaktinformasjon

Thao Elizabeth Nguyen, Mobil.:93491431, thao.elizabeth.nguyen@statped.no   

Overnatting: Beth Edvardsen, Mobil.: 99440032, beth.edvardsen@statped.no

 

Andre merknader

Nytt om overnatting for skoleåret 2018/2019: tidligere tilbød vi overnatting med sosialpedagogisk tilsyn på Hovseter for elever fra 5.-10. trinn. Dette året vil vi fortsatt tilby overnatting mellom kursdagene, men det er foresatte selv som har ansvar for elevene på kveldstid og nattestid. Behovet for overnatting markeres på påmeldingskjema.

Aktuelle lenker
Elevkurs for tunghørte elever ved grunnskolen
Informasjon om opplæringspenger fra NAV