Personvernerklæring kurs

Basiskurs i ASK

Mennesker som mangler talespråk har behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) – kursdagen gir en enkel innføring på området.

 

Dato: Onsdag 3. oktober kl. 09.00 - 15.30
Påmeldingsfrist: 23.09.2018
Målgruppe:

Kurset er rettet mot rådgivere i PPT, spesialpedagoger, styrere i barnehage, skoleledere, pedagoger, foreldre, assistenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter, personale i boliger, voksenopplæring, studenter og andre som jobber direkte med eller har beslutningsmyndighet vedrørende opplæring til barnet/eleven.


Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Kurset koster kr. 600, inkludert enkel lunsj. Kr. 300 for deltagelse på video. For foreldre og fagfolk i aktive brukersaker tilmeldt Statped midt er kurset gratis. Lunsj er gratis for foreldre, mens fagfolk rundt tilmeldte brukere må kjøpe lunsj i kantina. Ta kontakt for å få tilsendt kode som benyttes som betaling for foresatte og fagpersoner som har brukere tilmeldt Statped.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

 

Mennesker uten funksjonell tale, med behov for alternativ og/eller supplerende kommunikasjon (ASK) har behov for kommunikasjonspartnere med god partnerkompetanse. Basiskurset retter fokus på de grunnleggende ferdigheter som må være på plass for å lykkes med alle kommunikasjonsløsninger. Basiskurset i ASK består av forelesninger, videoeksempler, refleksjonsoppgaver og tips til eksterne lenker.

Det vil også være mulighet for å følge kurset på video. Påloggingsinformasjon vil bli sendt ut til de dette gjelder!

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om faglig innhold i basiskurset? Kontakt seniorrådgiver Randi Wist (randi.wist@statped.no) eller seniorrådgiver Lillian Finne (lillian.finne@statped.no). For praktiske opplysninger, kontakt kursmidt@statped.no

 

Andre merknader

Parkering:

På grunn av stor aktivitet og begrenset tilgang til parkeringsplasser, kan vi dessverre ikke garantere plass på vår parkeringsplass. Vi oppfordrer derfor til å benytte kollektiv transport. Det er AtB buss nr 4 som passerer oss og avstigning på Skytterveien holdeplass.

 

 

 

Aktuelle lenker
 www.statped.no