Personvernerklæring kurs

Etterutdanningstilbud SEVU-PPT 2018/2019, alternativ og supplerende kommunikasjon ASK, Tromsø

Innholdet i etterutdanningen vil omhandle kommunikasjonsutvikling, utredning av kommunikasjonsløsninger, pedagogisk tilrettelegging, inkluderende læringsmiljø og rettigheter.

 

Dato: 30. januar 2019, 27. mars 2019 og 15. mai 2019. Alle dager kl. 0900-1500
Påmeldingsfrist: 10.01.2019
Målgruppe: Målgruppen er ansatte i PPT som arbeider med barn, unge og voksne med behov for kommunikasjonsstøtte. Det er en fordel om det deltar flere fra hvert PP-kontor, da det vil være arbeid mellom samlingene.

 

Sted: Statped nord, Gimleveien 68, 9019 Tromsø
Pris: kr.1000,- inkl enkel lunch. Kursavgift gjelder for alle tre moduler.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kursholderne vil være i Tromsø. I tillegg vil det være mulig å delta via videokonferanse fra Vadsø, Lakselv, Alta og Bodø. Oppgi hvilket sted du deltar fra i påmeldingen til kurset. Informasjon om lokaler vil bli sendt ut etter at påmeldingsfristen har gått ut.

Retten til å kommunisere og være en aktiv deltaker i eget liv tillegges stor vekt i internasjonale og nasjonale styringsdokumenter. Den nye ASK-veilederen (Udir, 2016) tydeliggjør PP-tjenestens rolle og ansvar i saker som omhandler Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK). ASK er et fagfelt under stadig utvikling, og behovet for oppdatert kunnskap i kommunene er stort. Det er blant annet fokus på hvordan man kan tilrettelegge for et inkluderende læringsmiljø, Til sammen skaper disse faktorene et behov for kompetanseheving om ASK i PP-tjenesten.

Innholdet i etterutdanningen vil være ASK i pedagogisk sammenheng. Det vil bli gitt en oversikt over fagfeltet og hva en bør tenke på ved valg av kommunikasjonsløsning, og hvordan de valgte løsningene kan implementeres i ASK-brukerens hverdag.

Etterutdanningen vil fokusere på lovverk og rettigheter, kartlegging av miljø og bruker av ASK-løsningen, tilrettelegging, partnerkompetanse og utvikling av et godt språkmiljø rundt brukeren. Dette inkluderer blant annet samarbeid i systemene rundt barnet, i barnehage og skole, og ikke minst i forhold til foreldre som sentrale samarbeidspartnere i opplæringen

Etterutdanningen har en kombinasjon av forelesninger, workshop med egne kasus og oppgaveinnlevering. Deltakernes egne kasus diskuteres i lys av tema fra forelesningene. Mellom samlingene legges det opp til å anvende innhold fra etterutdanningen, det legges opp til samarbeid mellom deltakere og noe skriftlig arbeid ut fra dette. Det vil bli tilbud om veiledning på dette arbeidet.

Vi legger vekt på aktiv deltaking fra deltakerne. Arbeidsformer vil være faglige presentasjoner, erfaringsdeling, praktisk utprøving, refleksjon og drøftinger i gruppe, analyse av videoklipp og arbeidsøkter med direkte arbeid rundt egne brukere av ASK.

Det er obligatorisk å delta alle tre dagene for å få godkjent etterutdanningen.

Kursansvarlige: Hanne Almås og Anne Merete Kleppenes

 

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål angående etterutdanningen, ta kontakt med Elisabeth Bue, epost: elisabeth.bue@statped.no, tlf 92450392

Andre merknader

Reise og opphold dekkes av den enkelte.

Aktuelle lenker
Informasjon om etterutdanningen