Personvernerklæring kurs

Etterutdanningstilbud SEVU-PPT 2018/19. Alternativ og supplerende kommunikasjon ASK, Oslo

Innholdet i etterutdanningen vil omhandle kommunikasjonsutvikling, utredning av kommunikasjonsløsninger, pedagogisk tilrettelegging, inkluderende læringsmiljø og rettigheter.

Dato: Onsdag 31. oktober 2018, torsdag 31. januar og torsdag 28. mars 2019, kl. 0900 - 1500 alle dager
Påmeldingsfrist: 19.10.2018
Målgruppe: Ansatte i PPT og lærere som arbeider med barn, unge og voksne med behov for kommunikasjonsstøtte. Det er en fordel om det deltar flere fra hvert arbeidssted, da det vil være arbeid mellom samlingene.
Sted: Thon Hotel Opera, Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo
Pris: kr. 1000,- inkl. lunsj (deltakerne må selv ordne med overnatting). Avgiften dekker alle tre samlingene.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Retten til å kommunisere og være en aktiv deltaker i eget liv tillegges stor vekt i internasjonale og nasjonale styringsdokumenter. Den nye ASK-veilederen (Udir, 2016) tydeliggjør PP-tjenestens rolle og ansvar i saker som omhandler Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK). ASK er et fagfelt under stadig utvikling, og behovet for oppdatert kunnskap i kommunene er stort. Det er blant annet fokus på hvordan man kan tilrettelegge for et inkluderende læringsmiljø. Til sammen skaper disse faktorene et behov for kompetanseheving om ASK i PP-tjenesten.

Innholdet i etterutdanningen vil være ASK i pedagogisk sammenheng. Det vil bli gitt en oversikt over fagfeltet og hva en bør tenke på ved valg av kommunikasjonsløsning, og hvordan de valgte løsningene kan implementeres i ASK-brukerens hverdag.

Etterutdanningen vil fokusere på lovverk og rettigheter, kartlegging av miljø og bruker av ASK-løsningen, tilrettelegging, partnerkompetanse og utvikling av et godt språkmiljø rundt brukeren. Dette inkluderer blant annet samarbeid i systemene rundt barnet, i barnehage og skole, og ikke minst i forhold til foreldre som sentrale samarbeidspartnere i opplæringen

Etterutdanningen har en kombinasjon av forelesninger, workshop med egne kasus og oppgaveinnlevering. Deltakernes egne kasus diskuteres i lys av tema fra forelesningene. Mellom samlingene legges det opp til å anvende innhold fra etterutdanningen, det legges opp til samarbeid mellom deltakere og noe skriftlig arbeid ut fra dette. Det vil bli tilbud om veiledning på dette arbeidet.

Vi legger vekt på aktiv deltaking fra deltakerne. Arbeidsformer vil være faglige presentasjoner, erfaringsdeling, praktisk utprøving, refleksjon og drøftinger i gruppe, analyse av videoklipp og arbeidsøkter med direkte arbeid rundt egne brukere av ASK.

Det er obligatorisk å delta alle tre dagene for å få godkjent etterutdanningen.

Kursansvarlige: Hanne Almås og Anne Merete Kleppenes

1. samling: onsdag 31. oktober 2018, kl. 0900 - 1500

2. samling: torsdag 31. januar 2019, kl. 0900 - 1500

3. samling: torsdag 28. mars 2019, kl. 0900 - 1500

Andre merknader

Deltakerne må selv ordne reise og opphold.

Aktuelle lenker
www.statped.no