Personvernerklæring kurs

Frem mot skolestart del 3

Kurs for foreldre til barn med nedsatt hørsel, som skal begynne på skolen.

Tema: Overgang fra barnehage til skole

Dato: onsdag 31.10.2018 fra kl.9.00 til kl.15.00
Påmeldingsfrist: 25.10.2018
Målgruppe: Foreldre og foresatte til barn med nedsatt hørsel
Sted: Statped sørøst, Holmestrand, Langgaten 48, 3080 Holmestrand
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

  • Hvem er seksåringen? Språkutvikling og sosial kompetanse
  • Aktiv bruk av språket i samhandling, litteratur og tekst
  • Delaktighet i læringsmiljøet
  • Opplæringsloven § 5-1, 2-6, 8 og 9a
  • Hørselstekniske hjelpemidler
  • Tilrettelegging og organisering
  • Erfaringsutveksling

Kontaktinformasjon

Kurset holdes fysisk i Statped sine lokaler i Holmestrand. Det er i tillegg mulig å delta på videokonferanse fra et av Statped sine kontorer ellers i landet, ellere fra et annet kontor etter avtale.

Fagansvarlig for dette kurset er Tone E. Morsund e-post: tone.morsund@statped.no

For praktisk informasjon kontakt kursadministrator Berit H.Karlsen  e-post: berit h.karlsen@statped.no, tlf.99104055

 

Nedlastinger