Personvernerklæring kurs

Kurs for personale som arbeider med barn med moderat og alvorlig synssvekkelse i barnehagen

Målet med kurset er å gi personalet kunnskap om hvordan tilrettelegge for å skape et inkluderende læringsmiljø i barnehagen for barn med moderat og alvorlig synssvekkelse.

Dato: Tirsdag 15. januar 2019, kl. 0930 - torsdag 17. januar 2019, kl. 1500
Påmeldingsfrist: 13.12.2018
Målgruppe: Pedagogisk personale i barnehager, spesialpedagoger, assistenter og PPT
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Det er ingen kursavgift for fagfolk som arbeider med brukere tilmeldt Statped. For andre er kursavgiften kr 1800,-. Statped dekker ikke reise og overnatting.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset består av forelesninger, gruppearbeid/ erfaringsutveksling og praktiske øvelser med simuleringsbriller.

Tema vil bl.a. være:

- Rammeplan for barnehagen, innhold og oppgaver

- Syn, synsfunksjon og diagnoser

- Språk og begrepsutvikling

- Pedagogisk og fysisk tilrettelegging

- Digitale verktøy

- Optiske hjelpemidler

- Mobilitet

- Fysisk aktivitet

- Psykologiske sider ved synssvekkelse

Kontaktinformasjon

Kursansvarlige:

Ann- Christin Skaug, e-post: ann-christin.skaug@statped.no, tlf. 90540898

Inger Solevåg, e-post: inger.solevag@statped.no, tlf. 41670964 

Andre merknader

Kontaktinformasjon:

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, tlf. 90245092, e-post: Karen.Somhovd@Statped.no