Personvernerklæring kurs

Frem mot skolestart del 3

Kurs for foreldre til barn med nedsatt hørsel, som skal begynne på skolen.

Tema: Overgang fra barnehage til skole

Dato: Tirsdag 2.april 2019 fra kl.9.00 til kl.15.00
Påmeldingsfrist: 26.03.2019
Målgruppe: Foreldre og foresatte til barn med nedsatt hørsel som skal starte på skolen
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

  • Hvem er seksåringen? Språkutvikling og sosial kompetanse
  • Aktiv bruk av språket i samhandling, litteratur og tekst
  • Delaktighet i læringsmiljøet
  • Opplæringsloven § 5-1, 2-6, 8 og 9a
  • Hørselstekniske hjelpemidler
  • Tilrettelegging og organisering
  • Erfaringsutveksling

Kontaktinformasjon

Kurset holdes fysisk i Statped sine lokaler på Hovseter. Det er i tillegg mulig å delta på videokonferanse fra et av Statped sine kontorer ellers i landet, ellere fra et annet kontor etter avtale.

Fagansvarlig for dette kurset er Tone E. Morsund e-post: tone.morsund@statped.no

For praktisk informasjon kontakt kursadministrator