Personvernerklæring kurs

Grunnleggende kurs om førskolebarn med nedsatt hørsel

Statped midt arrangerer grunnkurs for personale som jobber med barn med nedsatt hørsel barnehage. Målet med kurset er å gi deltagerne grunnlag for å tilrettelegge og å følge det hørselshemmede barnets komunnikative og språklige utvikling.

Dato: Onsdag 24. oktober kl. 10:00 - 15:00
Påmeldingsfrist: 22.10.2018
Målgruppe: Ansatte i barnehager og PPT
Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Kurset er gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Innhold i kurset:

- Audiologi - om hørsel, lyd og teknikk

- Språk og kommunikasjon

- Tilretteleggingstiltak

- Lyttetrening

- Erfaringsutveksling

Kurset kan overføres via videokonferanse eller business-skype. Overføring kan skje til et av Statpeds lokaler som ligger i nærheten av der du bor eller til et av kommunens lokaler som har videokonferanse-utstyr. Ta kontakt med kursansvarlig dersom dette er aktuelt.

Kontaktinformasjon

Kursansvarlig: Anne-Mari Skagen

Andre merknader

Det vil dessverre ikke være anledning til å kjøpe lunsj hos oss den dagen, så ta med matpakke. Kaffe /te og juice kan kjøpes !

Vi kan ikke garantere parkeringsplasser på senteret så vi oppfordrer til å ta kollektiv transport. det er buss nr 4 som passerer senteret og benytt Skytterveien holdeplass.

Aktuelle lenker
www.statped.no