Personvernerklæring kurs

Frem mot skolestart del 3 - Overgang barnehage-skole for barn med nedsatt hørsel uke 12-2019

Kurset tar for seg overgangen fra barnehage til skole for barn med nedsatt hørsel. Kurset er for foreldre til barn som starter på skolen høsten 2019.

 

Dato: Onsdag 20. mars kl. 09.00 - 15.00
Påmeldingsfrist: 08.03.2019
Målgruppe: Foreldre/foresatte til barn med nedsatt hørsel som er skolestartere høsten 2019
Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Gratis, lunsj eller dagpakker kan kjøpes i vår kantine
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Målsetningen med kurset er å skape en god overgang fra barnehage til skole. Temaer i kurset vil være teknisk og pedagogisk tilrettelegging, bruk av hjelpemidler, psykososial fungering, Opplæringslovens §§ 5-1, 2-6, 8 og 9a, og inkludering og forutsetninger for deltakelse. 

Reise dekkes ikke av Statped. Foreldre kan søke sin kommune om dekning av utgifter til reise, evt overnatting. Statped kan være behjelpelig med overnatting,  i såfall ber vi om at dere tar kontakt med Kursservice på telefon 72 59 65 12.

Kurset gir rett til opplæringspenger for foreldre. De som trenger kursbekreftelse får dette tilsendt etter kursets slutt.

 

 

Kontaktinformasjon

Kurset holdes fysisk i Statped sine lokaler i Trondheim, Heimdal. Det er i tillegg mulig å delta på videokonferanse fra et av Statped sine kontorer ellers i landet, eller fra et annet kontor (f.eks. PPT) etter avtale.

Fagansvarlig for dette kurset er: Anne Sollie,- anne.sollie@statped.no

For praktisk informasjon kontakt kursadministrator John Kjelaas,- john.kjelaas@statped.no

Andre merknader

Parkering:

På grunn av tidvis stor aktivitet og begrenset tilgang til parkeringsplasser, kan vi dessverre ikke garantere plass på vår parkeringsplass. Vi oppfordrer derfor til å benytte kollektiv transport. Det er AtB buss nr 4 som passerer oss og avstigning er Skytterveien holdeplass.

 

Nedlastinger