Personvernerklæring kurs

Digitale samlinger

Invitasjon om digitalt nettverk som vil bestå av fire til fem skoler og en rådgiver/deltidslærer fra Statped.

Dato: 01.01.2019 Dato og klokkeslett avtales direkte med deltagerne
Påmeldingsfrist: 30.11.2018
Målgruppe: Kontaktlærer og tegnspråklærer som underviser eleven som har tilbud om deltidsopplæring i Statpeds regi og går på småskolerinn.
Sted: Videokonferanse, På din PC, iPad eller mobil
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Gruppesammensetning gjøres når vi har fått endelig påmelding. Dato og klokkeslett avtales direkte med deltagerne. Det er viktig å presisere at vi regner de digitale samlingene som en del av veiledningen i forbindelse med denne elevgruppen og deltagelse i nettverk. Det er viktig at både kontaktlærer og tegnspråklærer deltar.

Igangsetting av digitale nettverk for lærere som har ansvar for og underviser elever som har tilbud om deltidsopplæring er et pilotprosjekt i Statpeds regi.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner :

Nina Skau Høksnes: e-post:nina.skau.hoksnes@statped.no tlf.:95061025

Yngvild Rye: Yngvild Rye: yngvild.rye@statped.no tlf.:91325941

Kontaktperson for påmelding og praktisk informasjon er kursadministrator Berit H. Karlsen, tlf. 3309 9130,  mob. 991 04 055, epost berit.e.karlsen@statped.no.