Personvernerklæring kurs

Etterutdanningskurs SEVU-PPT 2019 - Inkluderende sakkyndighetsarbeid knyttet til store sammensatte lærevansker

I regi av SEVU-PPT tilbyr Statped etterutdanningskurs i inkluderende sakkyndighetsarbeid knyttet til store sammensatte lærevansker. Dette omhandler utrednings-og tiltaksarbeid som skal bidra til en mer inkluderende praksis i barnehager og skoler.

Dato: 1. samling: torsdag 31. januar 2019, 2. samling: torsdag 4. april 2019, 3. samling: torsdag 13. juni 2019. Alle dager kl. 0900-1500
Påmeldingsfrist: 20.01.2019
Målgruppe: Ledere og rådgivere i PPT.

 

Sted: Statped nord, Gimleveien 68, 9019 Tromsø
Pris: kr. 1000 for alle tre dager, inkl enkel lunch
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kursholderne vil være i Tromsø. I tillegg vil det være mulig å delta via videokonferanse fra Vadsø, Lakselv, Alta og Bodø. Oppgi hvilket sted du deltar fra i merknadsfeltet når du melder deg på kurset. Informasjon om lokaler vil bli sendt ut etter at påmeldingsfristen har gått ut.

Godt sakkyndighetsarbeid bidrar til inkludering og handler om langt mer enn å skrive et offentlig dokument. Sakkyndighetsarbeid omfatter gode individuelle utredninger, der forståelsen for kontekstens betydning og organisasjonsanalyse inngår. Målet er god tilrettelegging for trivsel, deltakelse, motivasjon og læring ved  sammensatte vansker. Etterutdanningstilbudet retter seg primært mot PPTs arbeid i barnehage, grunnskole og videregående opplæring.    

Refleksjonstemaer:

  • PPTs kjerneoppgaver og legitimitet
  • Hvordan kan PPT bruke sakkyndighetsarbeid på en organisasjons-og kompetanseutviklende måte?
  • Hva er utredning? Hva er gode tiltak?
  • Læringssyn og det relasjonelle perspektivet i sakkyndighetsarbeid
  • Hvordan sørge for at kompleksiteten ved sammensatte vansker blir ivaretatt?
  • Arbeidslag; struktur og relasjon. Analyse av barrierer og opprettholdende faktorer i konteksten

Aktuelle lover, forskrifter og "Veilederen for spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning" forutsettes kjent.

Etterutdanningen går over tre samlinger, hver på en dag.

Det er arbeidskrav mellom samlingene og en avsluttende oppgave.

Arbeidsformer: Individuelt arbeid og i grupper, som for eksempel refleksjonsnotat og gruppeoppgave.

For å få kursbevis må man delta på alle samlingene og gjennomføre  arbeidskravene.

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om etterutdanningstilbudet, kontakt Elisabeth Bue, mail: Elisabeth.bue@statped.no, tlf 92450392

 

Andre merknader

Reise og opphold betales av den enkelte deltaker.