Personvernerklæring kurs

Innføringskurs om kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet

Kurset gir en innføring i sentrale temaer knyttet til arbeid med barn og unge med kombinerte sansetap og døvblindhet

Dato: Torsdag 7.februar 2019 kl.10 til fredag 8.februar kl.15
Påmeldingsfrist: 20.01.2019
Målgruppe: Barnehagelærere, lærere, skoleassistenter og miljøpersonale i boliger
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kursavgift kr 600,- pr dag inkludert enkel lunsj. Kurset er gratis for personale som arbeider med brukere som får tjenester fra Statped.

Kurset har en varighet på to dager.

Innhold:

  • Relasjonskompetanse
  • Kommunikasjon
  • Kombinert sansetap
  • Kroppslig tilnærming til samspill og kommunikasjon
  • Døvblindhet
  • Grunnleggende sosialt samspill
  • Utfordrende atferd
  • Bruk av video

Kontaktinformasjon

Gro Hallan Tønsberg mobil 99743940, E-post: gro.hallan.tonsberg@statped.no

Wenche Andersen mobil 47701453, E-post: wenche.andersen@statped.no