Personvernerklæring kurs

"Se, jeg vil leke"

Barn med kombinerte sansetap kan ha uttrykk som kan være vanskelig å se og tolke. Kurset tar for seg hvordan man kan oppdage og bygge videre på initiativ fra barnet. Målet med kurset er å se hvordan vi kan videreutvikle uttrykkene slik at de blir utgangspunkt for lek.

Dato: Torsdag 14.mars 2019 kl.10 til kl. 17
Påmeldingsfrist: 01.03.2019
Målgruppe: Personale som arbeider med barn med kombinerte sansetap i alderen 0 til 6 år
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kursavgift kr 600,- som inkluderer enkel lunsj. Kurset er gratis for personale som arbeider med barn som får tjenester fra Statped.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kroppsspråk og lek er en del av barnets måte å nærme seg andre på. Dette forutsetter voksne som er lyttende og bruker hele seg i lek med barnet.

Kurset vil omhandle:

  • Praktiske øvelser
  • Refleksjoner
  • Generell utvikling hos barn / atypiske barn
  • Lek - hvordan leker vi med barna?
  • Relasjonskompetanse
  • Syn / hørsel
  • Dokumentasjon

Kontaktinformasjon

Anne Sofie Fjær Løvbrøtte mobil 90194015, E-post: anne.lovbrotte@statped.no

Gro Hallan Tønsberg mobil 99743940, E-post: gro.hallan.tonsberg@statped.np

Wenche Andersen mobil 47701453, E-post: wenche.andersen@statped.no