Personvernerklæring kurs

"Se, jeg vil leke"

Barn med kombinerte sansetap kan ha uttrykk som kan være vanskelig å se og tolke. Kurset tar for seg hvordan man kan oppdage og bygge videre på initiativ fra barnet. Målet med kurset er å se hvordan vi kan videreutvikle uttrykkene slik at de blir utgangspunkt for lek.

Dato: Torsdag 14.mars 2019 kl.10 til kl. 17
Påmeldingsfrist: 01.03.2019
Målgruppe: Personale som arbeider med barn med kombinerte sansetap i alderen 0 til 6 år
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kursavgift kr 600,- som inkluderer enkel lunsj. Kurset er gratis for personale som arbeider med barn som får tjenester fra Statped.

Kroppsspråk og lek er en del av barnets måte å nærme seg andre på. Dette forutsetter voksne som er lyttende og bruker hele seg i lek med barnet.

Kurset vil omhandle:

  • Praktiske øvelser
  • Refleksjoner
  • Generell utvikling hos barn / atypiske barn
  • Lek - hvordan leker vi med barna?
  • Relasjonskompetanse
  • Syn / hørsel
  • Dokumentasjon

Kontaktinformasjon

Anne Sofie Fjær Løvbrøtte mobil 90194015, E-post: anne.lovbrotte@statped.no

Gro Hallan Tønsberg mobil 99743940, E-post: gro.hallan.tonsberg@statped.np

Wenche Andersen mobil 47701453, E-post: wenche.andersen@statped.no