Personvernerklæring kurs

Meningsfulle aktiviteter for personer med syns- og hørselstap og døvblindhet

Kurset gir en innføring i tilrettelegging og gjennomføring av fysiske og pedagogiske aktiviteter for mennesker med kombinerte sansetap og medfødt døvblindhet.

Dato: Tirsdag 9.april 2019 og onsdag 10.april fra kl.10 til kl.15
Påmeldingsfrist: 28.03.2019
Målgruppe: Fysioterapeuter, ergoterapeuter, skole, foreldre/familie, BPA, avlastning, bolig, idrettsforeninger og generelt alle som jobber med mennesker med kombinerte sansetap og døvblindhet.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: kr 600,- pr dag inkludert enkel lunsj. Kurset er gratis for personer som jobber med eller er pårørende til personer med medfødt døvblindhet som mottar tjenester fra Statped.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Innhold i kurset:

  • Teoretisk innføring i tilrettelegging av pedagogiske og fysiske aktiviteter
  • Erfaringsutveksling
  • Planlegging og tilrettelegging av ulike aktiviteter
  • Kommunikasjon og fysisk aktivitet
  • Mobilitet og fri bevegelse
  • Aktivitet og deltagelse fra brukerens perspektiv
  • En mors refleksjoner
  • Praktisk innføring i bruk av hjelpemidler i aktiviteter

Foreldre/foresatte som er i arbeid og mottar tjenester i regi av Statped, kan ha rett til permisjon i henhold til arbeidsmiljøloven §12-9, 3. ledd (lovdata.no). De kan også ha rett til opplæringspenger.

Opplæringspenger dekkes av NAV i henhold til folketrygdloven §9-14 (lovdata.no).

Kontaktinformasjon

Gro-Anita Nummedal, mobil: 94366408, E-post: gro-anita.tunes@statped.no

Hege Kristine Høgmo, mobil: 99645264, E-post: hege.hogmo@statped.no

Odd-Erik Madsen, mobil: 46633127, E-post: odd-erik.madsen@statped.no