Personvernerklæring kurs

Meningsfulle aktiviteter for personer med syns- og hørselstap og døvblindhet

Kurset gir en innføring i tilrettelegging og gjennomføring av fysiske og pedagogiske aktiviteter for mennesker med kombinerte sansetap og medfødt døvblindhet.

Dato: Tirsdag 9.april 2019 og onsdag 10.april fra kl.10 til kl.15
Påmeldingsfrist: 26.03.2019
Målgruppe: Fysioterapeuter, ergoterapeuter, skole, foreldre/familie, BPA, avlastning, bolig, idrettsforeninger og generelt alle som jobber med mennesker med kombinerte sansetap og døvblindhet.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: kr 600,- pr dag inkludert enkel lunsj. Kurset er gratis for personer som jobber med eller er pårørende til personer med medfødt døvblindhet som mottar tjenester fra Statped.

Innhold i kurset:

  • Teoretisk innføring i tilrettelegging av pedagogiske og fysiske aktiviteter
  • Erfaringsutveksling
  • Planlegging og tilrettelegging av ulike aktiviteter
  • Kommunikasjon og fysisk aktivitet
  • Mobilitet og fri bevegelse
  • Aktivitet og deltagelse fra brukerens perspektiv
  • En mors refleksjoner
  • Praktisk innføring i bruk av hjelpemidler i aktiviteter

Foreldre/foresatte som er i arbeid og mottar tjenester i regi av Statped, kan ha rett til permisjon i henhold til arbeidsmiljøloven §12-9, 3. ledd (lovdata.no). De kan også ha rett til opplæringspenger.

Opplæringspenger dekkes av NAV i henhold til folketrygdloven §9-14 (lovdata.no).

Kontaktinformasjon

Gro-Anita Nummedal, mobil: 94366408, E-post: gro-anita.tunes@statped.no

Hege Kristine Høgmo, mobil: 99645264, E-post: hege.hogmo@statped.no

Odd-Erik Madsen, mobil: 46633127, E-post: odd-erik.madsen@statped.no