Personvernerklæring kurs

Innføringskurs i den nonverbale evnetesten Leiter-3

Dagskurs med en presentasjon av den nyeste utgaven av Leiter, som kom ut i USA i 2013, på norsk i 2016.

Dato: Fredag 7. juni 2019, kl. 0900 - 1530
Påmeldingsfrist: 23.05.2019
Målgruppe: Pedagoger, psykologer og andre med formell testkompetanse på masternivå.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 1.500,- inkl. enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Leiter-3 består av en kognitiv profil og en oppmerksomhets- og minneprofil, og testen administreres nonverbalt. Kurset gir en innføring generelt om testen, systematisk gjennomgang av hver enkelt deltest, samt en oversikt over kognitive funksjoner og prosesser som testen kartlegger. Kurset vil i tillegg berøre likheter og ulikheter mellom Leiter-R og Leiter-3, resultatsammenstilling, prinsipper og verktøy for tolkning av resultater, testleders vurderingsskala og vekstskårer (inklusive kasuseksempler). Kursansvarlige er seniorrådgiver Espen Egeberg og spesialpsykolog Jan Arne Handorff.

 

Kontaktinformasjon

espen.egeberg@statped.no

jan.arne.handorff@statped.no

For praktiske spørsmål: kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no  tlf. 902 45 092