Personvernerklæring kurs

Etterutdanningstilbud SEVU-PPT, Flerspråklighet og utredning 2019 - nettbasert

Etterutdanningen gir kunnskap om flerspråklig utvikling og læring, samt systematikk og metodikk i utredning og vurdering av flerspråklige barn, unge og voksne.

Dato: 1. april - 1. oktober 2019
Påmeldingsfrist: 28.02.2019
Målgruppe: Ansatte i PP-tjenesten
Sted: Webinar, På din PC, iPad eller mobil
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Modulene er et e-læringskurs for deg som er leder eller rådgiver i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), og som arbeider med barn, unge og voksne med flerkulturell og flerspråklig bakgrunn.

Det er lagt opp til samarbeid med kolleger og/eller samarbeidspartnere i etterutdanningen. Der det det er flere fra samme kontor som ønsker å delta og samarbeide ber vi om at dere melder dere på samtidig så langt det er mulig.

Påmeldingen lukkes når etterutdanningen er fulltegnet med 60 deltakere. Du kan ta modulene når det passer deg.

Når du får beskjed om at du er tatt inn på kurset vil det følge informasjon om hvordan du logger deg inn på e-læringskurset og en kurskode. Etterutdanningen åpner for nye deltakere 1. april 2019. Sluttoppgaven skal leveres innen 1. oktober 2019.

Du finner mer info på Statped.no

Kontaktinformasjon

Faglige spørsmål: espen.egeberg@statped.no

Tekniske spørsmål: gunnar.uglem@statped.no

Spørsmål om påmelding tas med Åse Engeland, kurs@statped.no.a

Aktuelle lenker
Nettbasert etterutdanning i flerspråklighet