Personvernerklæring kurs

Grunnkurs i kommunikasjon og medfødt døvblindhet, modul 1: Medfødt døvblindhet og de grunnleggende prinsippene for intervensjon

Dette er modul 1 i en kursrekke på 4 moduler. Modulene bygger på hverandre og siste modul vil gå våren 2020.
Modul 1 vil fokusere på det å forstå hvordan mennesker med kombinerte syns- og hørselsvansker og døvblindhet oppfatter, erfarer og forstår verden. Døvblindhetens natur og variasjon innad i populasjonen vil bli belyst

Dato: Torsdag 23. mai 2019, kl. 1000 - fredag 24. mai 2019, kl. 1500
Påmeldingsfrist: 09.05.2019
Målgruppe: Fysioterapeuter, ergoterapeuter, skole, foreldre/familie, BPA, avlastning, bolig, idrettsforeninger og generelt alle som jobber med eller er pårørende til mennesker med komplekse kommunikasjonsbehov og multifunksjonshemming, kombinerte sansetap og medfødt døvblindhet
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 1200,- inkl. enkel lunsj. Kurset er gratis for personer som jobber med eller er pårørende til personer med medfødt døvblindhet som mottar tjenester fra Statped.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Deltagerne får en grunnleggense forståelse av konsekvensene av kombinert syns- og hørselstap og døvblindhet. Kjerneprinsippene vedrørende sansenes samspill, det å skape gode læringsmiljø og hvordan en støtter utviklingen til personer med kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet vil bli belyst. Kurset vil bestå av forelesninger og praktiske øvelser.

Foreldre/foresatte som er i arbeid og mottar tjenester i regi av Statped, kan ha rett til permisjon i henhold til arbeidsmiljøloven §12-9, 3. ledd (lovdata.no). De kan også ha rett til opplæringspenger.
Opplæringspenger dekkes av NAV i henhold til folketrygdloven §9-14 (lovdata.no)

Kontaktinformasjon

Hege Kristine Høgmo, hege.hogmo@statped.no, mobil: 99645264

Anne Sofie Løvbrøtte, anne.lovbrotte@statped.no, mobil: 90194015