Personvernerklæring kurs

Grunnkurs i kommunikasjon og medfødt døvblindhet, modul 4: Overgang til kulturelt språk

Dette er siste modul i kursrekken på 4 moduler som bygger på hverandre. Her er noen av spørsmålene som modulen omhandler:
Hva er språk? Hvordan ser språket ut hos mennesker med medfødt døvblindhet, og hvordan støtter man språkutviklingen til personer med medfødt døvblindhet?

Dato: Torsdag 19. mars 2020, kl. 1000 - fredag 20. mars 2020, kl. 1500
Påmeldingsfrist: 05.03.2020
Målgruppe: Fysioterapeuter, ergoterapeuter, skole, foreldre/familie, BPA, avlastning, bolig, idrettsforeninger og generelt alle som jobber med eller er pårørende til mennesker med komplekse kommunikasjonsbehov og multifunksjonshemming, kombinerte sansetap eller medfødt døvblindhet.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 1200,- inkl. enkel lunsj. Kurset er gratis for personer som jobber med eller er pårørende til personer med medfødt døvblindhet som mottar tjenester fra Statped.
Dette kurset er blitt avlyst.

  • Kurset innleder med gjennomgang av ulike forståelser av hva språk er.
  • Hvordan kan språkutviklingen se ut hos personer med medfødt døvblindhet?
  • Hvordan ser de språklige uttrykkene ut i sin opprinnelige form?
  • Hvordan kan vi støtte språkutviklingen hos personer med medfødt døvblindhet?
  • Hvordan kan vi møte, besvare og stabilisere opprinnelige uttrykk?
  • Hvordan kan vi gjøre kulturspråklige praksiser tilgjengelige for personer med medfødt døvblindhet?

Det vil bli gitt eksempler på hvordan vi kan oppdage, oppfatte, kategorisere og svare på personer med medfødt døvblindhet sine egne ytringer slik at de språklige elementene kan utvikles videre.
Det vil bli brukt videoeksempler fra praksisfeltet.

Foreldre/foresatte som er i arbeid og mottar tjenester i regi av Statped, kan ha rett til permisjon i henhold til arbeidsmiljøloven §12-9, 3. ledd (lovdata.no). De kan også ha rett til opplæringspenger.
Opplæringspenger dekkes av NAV i henhold til folketrygdloven §9-14 (lovdata.no)

Kontaktinformasjon

Odd-Erik Madsen, mobil: 46633127, E-post: odd-erik.madsen@statped.no

Anne Nafstad, mobil: 91636058, E-post: anne.nafstad@statped.no

Gøran Andreas Gregor Caspian Forsgren, mobil: 90219450, E-post: goran.forsgren@statped.no