Personvernerklæring kurs

Lærerkurs i engelsk for høyrslehemma, Bergen og Stavanger

Kurset skal gje eit innblikk i undervisningsmetodar i engelsk for høyrslehemma elevar i grunnskolen  - og også gje praktiske eksempel.

Dato: 20.02.2019 kl. 09:00 - 15:00
Påmeldingsfrist: 04.02.2019
Målgruppe: Lærarar  i grunnskolen som underviser høyrslehemma elevar i engelsk.
Sted: Statped vest, kurssenteret, Sandbrekkevegen 27 , 5231 Paradis, Bergen
Pris: kr. 600 inkludert enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset haldast i Bergen og vert også videooverført til Statens hus, Lagårdsveien 44,  4010 Stavanger

Velg påmeldingsskjema for aktuell lokasjon og gje melding om eventuelt behov for teiknspråktolk.

 

 - Kva skal til for å utvikle muntleg og skriftleg engelsk? 

 - Korleis tilrettelegg ein for ei god opplæring i engelsk?

 - Å nytte engelsk i direkte kommunikasjon.

 - Leseopplæring i engelsk med fokus på språklydar og stavemønstre.

 - Kurset vil gje praktiske eksempel og mogelegheiter for å utveksle erfaringar.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om kurset : Kontakt Pat Pritchard: pat.pritchard@statped.no

 

Andre merknader

Kursmateriell sendast på epost før kurset.