Personvernerklæring kurs

Undervisning av elever med JNCL på 1. -13. trinn. Grunnkurs for pedagoger

Kurset gir en innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende metoder for opplæring av elever JNCL.

Dato: Mandag 6. mai kl. 12.00 til fredag 10. mai kl. 12.00
Påmeldingsfrist: 01.05.2019
Målgruppe: Pedagogisk personale i grunnskole pg videregående skole som arbeider med elever som har JNCL. Kurset kan også være aktuelt for PP-rådgivere, skoleledere, rådgivere, sosiallærere og annet personale i skolen som arbeider med elever med sterkt nedsatt syn.
Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Kurset er gratis for fagfolk som arbeider med brukere tilmeldt Statped. For andre er kursavgiften kroner 600 per dag. Lunsj/ kaffe kan kjøpes i kantina
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Målsetting:

- Gi grunnleggende forståelse for hva slags konsekvenser blindhet/sterkt nedsatt syn har for læring og utvikling

- Gi grunnleggende forståelse for hva slags konsekvenser JNCL har for læring og utvikling

- Gi innføring i kompenserende teknikker og presentere undervisningsmetoder og læremateriell som kan bidra til at eleven kan oppnå mestring og deltakelse i skole og fritid

- Gi grunnlag for å undervise elever som har rettigheter etter opplæringslovens §§ 2-14 eller 3-10

Grunnkurset er lagt opp slik at alle deltakere har samme plan mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Etter lunsj torsdag har kurset tre parallelle program for fagområdene mobilitet, matematikk og ADL (dagliglivets aktiviteter).

Deltakerne må velge et av fordypningsfagene. Se Kort beskrivelse av fordypningsfag under nedlastinger.

 

Foreløpig program ligger under nedlastinger.

 

Kontaktinformasjon

Kursledere: Magnar Storliløkken, magnar.storlilokken@statped.no, tlf 72879309 og Ole Erik Jevne, ole.erik.jevne@statped.no, tlf 72879380

Deltakere som melder seg på, vil motta bekreftelse på at de får plass på kurset + endelig kursprogram, reisebeskrivelse og annen praktisk informasjon per e-post.

Andre merknader

Kursdeltakere som har behov for overnatting, må selv sørge for å bestille og dekke kostnadene ved overnatting.

Statped midt har avtale med Quality hotell Augustin, Kongensgt. 26 i Trondheim (forbehold om ledige rom).

Enkeltrom med frokost koster kr. 875, dobbeltrom kr. 1090 per natt.

Deltakere som ønsker å benytte avtalen med Quality hotell Augustin, må ta kontakt med kurs og servicesenteret ved Statped midt senest 11.04. Send e-post til

mid-kursservice@statped.no

med opplysninger om dato for ankomst, avreise og hvilket kurs du skal delta på.

 

Aktuelle lenker
 
Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler
 
Veileder om å tilpasse kompetansemål for elever med synshemming