Personvernerklæring kurs

Elevkurs for elever med nedsatt hørsel i 5. trinn og deres foresatte

Kurs for elever på 5. trinn skoleåret 2018/2019 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være: Mangfold.

 

Dato: Onsdag 13. mars 2019 kl.12 til fredag 15. mars kl.12
Påmeldingsfrist: 08.02.2019
Målgruppe: Elever på 5.trinn med ensidig eller tosidig hørselstap og deres foresatte. Det skal foreligge en søknad om tjenester til Statped før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allerede tjenester fra Statped er det ikke nødvendig med ny søknad.

Skoleåret 2018/2019 har foresatte selv ansvar for elevene på kveld/natt.

Påmeldingsskjema må fylles ut for ALLE deltagerne på kurset!

Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis. Kurs og opphold dekkes av Statped. Reiseutgifter kan søkes dekket av kommunen i forkant av kurset.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Det er i hovedsak prosjektbasert undervisning for elevene. Foresatte vil primært få egne forelesninger.

Kontaktinformasjon

Thao Elizabeth Nguyen, Mobil.:93491431, thao.elizabeth.nguyen@statped.no   

Overnatting: Beth Edvardsen, Mobil.: 99440032, beth.edvardsen@statped.no

Andre merknader

Nytt om overnatting for skoleåret 2018/2019: Det er foresatte selv som har ansvar for elevene på kveldstid og nattestid. Behovet for overnatting markeres på påmeldingskjema, dette gjelder både foresatte og elev.

Lunsj ved ankomst onsdag og lunsj fredag serveres kun etter påmelding; marker i påmeldingsskjema.

Aktuelle lenker
Informasjon om opplæringspenger
http://www.statped.no/tjenester/kurs-konferanser-studier/kurs-for-foreldre-og-elever/elevkurs-for-tunghorte-elever-i-grunnskolen/
Elevkursbrosjyre 2018-2019