Personvernerklæring kurs

Elevkurs for elever med nedsatt hørsel i 1. trinn og deres foresatte

Kurs for elever på 1. trinn skoleåret 2018/2019 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være hørsel, identitet og kommunikasjon.

 

Dato: Mandag 18.mars 2019 kl.10.00 til tirsdag 19.mars kl.14.00
Påmeldingsfrist: 10.02.2019
Målgruppe: Elever på 1.trinn med ensidig eller tosidig hørselstap og deres foresatte. Det skal foreligge en søknad om tjenester til Statped før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allerede tjenester fra Statped er det ikke nødvendig med ny søknad.
Sted: Statped sørøst, Holmestrand, Langgaten 48, 3080 Holmestrand
Pris: Kurset er gratis. Kurs og opphold dekkes av Statped. Reiseutgifter kan søkes dekket av kommunen i forkant av kurset.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Det er i hovedsak prosjektbasert undervisning for elevene. Foresatte vil primært få egne forelesninger.

Kontaktinformasjon

Nina Jeanette Jahre, tlf: 33099126/ 95051485 Nina.Jeanette.jahre@statped.no

Sonja Bjørnbak, tlf: 33099121/ 41324750 Sonja.bjornbak@statped.no    

Overnatting: Beth Edvardsen, tlf: 33099148/ 99440032, beth.edvardsen@statped.no

Praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator  Berit H.Karlsen tlf. 33099130 / 99104055  berit.h.karlsen@statped.no

 

Andre merknader

Behovet for overnatting markeres på påmeldingskjema.

 

Aktuelle lenker
Informasjon om opplæringspenger
http://www.statped.no/tjenester/kurs-konferanser-studier/kurs-for-foreldre-og-elever/elevkurs-for-tunghorte-elever-i-grunnskolen/
Elevkursbrosjyre 2018-2019