Personvernerklæring kurs

Elevkurs for elever med nedsatt hørsel i 1.-4. trinn og deres foresatte

Kurs for elever på 1., 2., 3. og 4. trinn skoleåret 2018/2019 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være hørsel, identitet og språklig samhandling.   

Dato: 28.-29. mai 2019, oppstart kl. 1000.
Påmeldingsfrist: 12.04.2019
Målgruppe: Elever på 1.-4.trinn med ensidig eller tosidig hørselstap og deres foresatte.

Det skal foreligge en søknad om tjenester til Statped før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allerede tjenester fra Statped er det ikke nødvendig med ny søknad.

Sted: Statped sørøst, Kristiansand, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand
Pris: Kurset er gratis. Kurs og opphold dekkes av Statped. Reiseutgifter kan søkes dekket av kommunen i forkant av kurset.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Det er i hovedsak prosjektbasert undervisning for elevene. Foresatte vil primært få egne forelesninger.

Kontaktinformasjon

Nina Jeanette Jahre, tlf: 33099126/ 95051485 Nina.Jeanette.jahre@statped.no

Sonja Bjørnbak, tlf: 33099121/ 41324750 Sonja.bjornbak@statped.no    

Praktiske spørsmål om påmelding og overnatting tas med kursadministrator Åse Engeland, aase.engeland@statped.no.

Andre merknader

Trenger du overnatting? Husk å krysse av i påmeldingsskjemaet. Foresatte har selv ansvaret for elevene på ettermiddag/kveld og natt.

Foresatte som er i lønnet arbeid kan søke NAV om opplæringspenger jfr. Lov om folketrygd § 9-13 og jfr. Arbeidsmiljøloven § 12-9,3. Statped utsteder bekreftelse på kursdeltakelsen.

 

Aktuelle lenker
Informasjon om opplæringspenger fra NAV
Informasjon om kurs for tunghørte elever og foreldre
Informasjon om rettigheter ved deltakelse på kurs