Personvernerklæring kurs

Inkluderende fellesskap i pedagogisk praksis - perspektiver fra Finland og Norge

Statped har fra september 2016 deltatt sammen med tre andre organisasjoner i Erasmus+ -prosjektet All Aboard http://all-aboard-erasmus.eu/ 
Målet med prosjektet er å utvikle og styrke kompetansen om inkluderende læringsmiljøer for barn, unge og voksne med særlige opplæringsbehov. Kunnskapsdeling er sentralt i prosjektet. I seminaret vil Statped sammen med vår finske samarbeidspartner Valteri Centre for Learning and Consulting, formidle noen av resultatene fra prosjektet.

Dato: Mandag 4. mars 2019, kl. 0900 - 1500
Påmeldingsfrist: 26.02.2019
Målgruppe: Lærere, skoleledere, PPT-rådgivere.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Merja Koivisto fra Valteri Centre for Learning og Consulting og Bente Prøybo fra Statped vil presentere perspektiver på inkluderende fellesskap i pedagogisk praksis fra hhv. Finland og Norge.

Aktuelle lenker
 
PROGRAM
 
All aboard