Personvernerklæring kurs

Kurs i småbarnstesten Bayley-III

Bayley Scales of Infant and Toddler Development (BSID-III, 2005) er en test på områdene kognisjon, språk og motorikk med normer fra 0-42 måneder, men kan også være anvendbar for eldre barn som antas å fungere innenfor samme utviklingsområde.

Dato: Onsdag 15. mai 2019 kl. 0930-1530 og torsdag 16. mai 2019 kl. 0900-1500
Påmeldingsfrist: 02.05.2019
Målgruppe: Ansatte i PPT, BUP, Habilitering eller tilsvarende med formell testkompetanse på masternivå eller høyere.
Sted: Statped sørøst, Kristiansand, Universitetsveien 19, 4630 Kristiansand
Pris: 1500,- inkl. enkel lunsj

Kurset gir en innføring i administrering, skåring og tolkning av testresultater i lys av forskning og teori om små barns utvikling. Det blir blant annet gjennomgang av oppbygging og teoretisk forankring for testen, gjennomføring og tolkning av de mest sentrale oppgavene, gjennomgang av skåring og bruk av vekstskalaer.

Forelesere er Finnborg Scheving og Espen Egeberg, seniorrådgivere i Statped.

Kontaktinformasjon

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Åse Engeland, e-post: aase.engeland@statped.no

Andre merknader

Vi har gode parkeringsmuligheter, men husk å betale enten på automat eller via app. Nærmeste busstopp heter UiA/Spicheren.