Personvernerklæring kurs

Kurs for personer med afasi og deres partnere

Dette kurset er for personer med afasi og deres partnere. Kurset vil ta opp temaer som er aktuelle når en i parforholdet har fått afasi.

Dato: Onsdagene 8. mai, 15. mai, 22. mai og 29. mai. Alle dager kl. 1730 - 1900
Påmeldingsfrist: 25.04.2019
Målgruppe: Kurset er for personer med afasi og deres partnere.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Gratis. Statped dekker ikke reiseutgifter.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset er for personer med afasi og deres partnere (inntil fem par). Deler av kurset vil foregå i grupper: en gruppe for personer med afasi og en gruppe for partnere. Kurset går over fire onsdager kl. 17.30-19.00. Det vil bli noe egenarbeid mellom kurskveldene. Kurset vil ta opp temaer som:

  • kommunikasjon
  • følelsesmessige reaksjoner
  • endringer i roller
  • mestring og strategier

Det vil også være rom for erfaringsutveksling. Kurset ledes av to logopeder og to psykologer.

Tjenester til voksne gis etter søknad fra PPT på bakgrunn av Opplæringsloven. Har du spørsmål om hvordan man går fram for å søke, kontakt logoped Ingvild Winsnes på telefon 902 52 673 eller på mail: ingvild.elisabeth.winsnes@statped.no 

 

Kontaktinformasjon

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med Ingvild Winsnes på telefon 902 52 673 eller på mail ingvild.elisabeth.winsnes@statped.no

 

Andre merknader

Det er plass til inntil fem par på kurset. Når påmeldingsfristen går ut, velger vi ut deltakere som til sammen utgjør en godt sammensatt gruppe. Hensikten med dette er at den enkelte deltaker skal få best mulig utbytte av å delta på kurset.

Aktuelle lenker
For å delta på kurset må det søkes om individbaserte tjenester via PPT. 
Klikk på denne lenken:  Søknadsskjema
Merk søknaden med "Kurs for personer med afasi og deres partnere".