Personvernerklæring kurs

Overgang barnehage/skole. Pedagogisk tilrettelegging for barn med utviklingsmessige språkvansker og fonologiske vansker

De fleste barn opplever overgang fra barnehage til skole som uproblematisk, men noen 6-åringer synes ikke det er så gøy å begynne på skolen. Det kan vi gjøre noe med.

Dato: Onsdag 15. mai 2019, kl. 1000 - 1500
Påmeldingsfrist: 06.05.2019
Målgruppe: PPT, logopeder, barnehagelærere, lærere 1.-4.tr. og andre fagpersoner med ansvar for overføringsprosessen fra barnehage til skole.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 600,- inkl. enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Er vi gode nok til å sikre sammenhengen mellom barnehage og skole for disse barna?

Kontaktinformasjon

Kursholdere er: Torun Einbu, Unni Espenakk og Anne-Cathrine Thurmann-Moe

 

Ved praktiske spørsmål, kontakt Karen Sømhovd, karen.somhovd@statped.no