Personvernerklæring kurs

Overgang barnehage/skole. Pedagogisk tilrettelegging for barn med utviklingsmessige språkvansker og fonologiske vansker

Kurset setter lys på overgangen barnehage - skole for barn med forsinket språkutvikling og språklydsvansker / fonologiske vansker.

Dato: Onsdag 15. mai 2019, kl. 1000 - 1500
Påmeldingsfrist: 30.04.2019
Målgruppe: PPT, logopeder, barnehagelærere, lærere 1.-4.tr. og andre fagpersoner med ansvar for overføringsprosessen fra barnehage til skole.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 600,- inkl. enkel lunsj

Kurset fokuserer på konsekvenser vanskene kan ha for barnets læring, og pedagogisk tilrettelegging vektlegges.

For å kunne sikre en best mulig skolestart vil også overføringsprosessen barnehage - skole være et sentralt tema.

Kontaktinformasjon

Ved praktiske spørsmål, kontakt Karen Sømhovd, karen.somhovd@statped.no