Personvernerklæring kurs

Nordahl Grieg videregående skole - Kurs for 10. klasse

Kurs for føresette og elevar på 10. trinn skuleåret 2019/2020. Hovedtema disse dagene vil være overgang til vidaregåande opplæring for elevar med nedsatt høyrsel.

Dato: Onsdag 25. september 2019, kl. 0930 - torsdag 26. september 2019 kl. 1400/1530
Påmeldingsfrist: 30.08.2019
Målgruppe: Høyrslehemma ungdommar på 10. trinn. Føresette til ungdommane
Sted: Nordahl Grieg videregående skole, Steinsvikvegen 430, 5239 Rådal
Pris: Kurset er gratis. Ved deltaking utan søknad frå PPT, føreligg det ein kursavgift på 1200 kr.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Elever på 10.trinn med ensidig eller tosidig hørselstap og deres foresatte. Det skal foreligge en søknad om tjenester fra PPT til Statped, før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allerede tjenester fra Statped, er det ikke nødvendig med ny søknad.Økonomi

Ved søknad frå PPT, er kurs og opphald dekkja av Statped. Reiseutgifter dekkjast av kommunen ved søknad. Ved deltaking utan søknad frå PPT, føreligg det en kursavgift på 1200 kr.

Føresette som er i løna arbeid kan søkje NAV om opplæringspengar lf. Lov om Folketrygd § 9-13. Statped vil gje føresette stadfesting på kursdeltaking. Føresette har rett til permisjon for å delta på slike kurs jf. Arbeidsmiljøloven § 12-9 3. ledd.

Påmelding:

Skriv navn på barn og føresette som deltek på kurs.

Opplys om kva for to vidaregåande linjar eleven ynskjer å besøke.

Kontaktinformasjon

Kjerstin Gundersen, +4741268355

kjerstin.gundersen@statped.no

Andre merknader

 

Knutepunktskulen tilbyr ulike programområde på fire skular. Les gjerne om dei her på nett:

Nordahl Grieg

Slåtthaug

Stend

Sandsli

Elevar som ynskjer å besøke yrkesfaglege linjer bør ha med klede tilpassa dette. Sjå i programmet for kurset når dette er aktuelt. Dette gjeld spesielt elevar som ynskjer å besøke TIP og byggfag. Her er det lurt med arbeidsklede. Elevane har ein aktivitetstime. Det er lurt å ha klede det er lett å bevege seg i til denne timen. Det same gjeld for dei som ynskjer å delta på treningsøkta med døve ungdommar. Sjå programmet for nærare informasjon.

 

Aktuelle lenker
http://www.statped.no/tjenester/kurs-konferanser-studier/kurs-for-foreldre-og-elever/elevkurs-for-tunghorte-elever-i-grunnskolen/