Personvernerklæring kurs

Språkvansker og ADHD. Kjennetegn og pedagogisk tilrettelegging

Kurset fokuserer på pedagogiske utfordringer der språkvansker og ADHD forekommer samtidig.

Dato: Onsdag 16. oktober 2019, kl. 1000 - 1530
Påmeldingsfrist: 10.10.2019
Målgruppe: PP-rådgivere, lærere, spesialpedagoger, logopeder, BUP og helsesøstre.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 600,- inkl. enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Problemstillinger som belyses i kurset:

- Hva kjennetegner kombinasjonen språkvansker og ADHD?

- Hvordan kan denne kompleksiteten identifiseres?

- Hva kan være gode læringsbetingelser og pedagogiske tiltak for elever med språkvansker og ADHD?

 

Kontaktinformasjon

Kursholdere: Torun Einbu og Yuliya Haugland

For praktiske opplysninger, kontakt Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

 

Aktuelle lenker
Statped.no