Personvernerklæring kurs

Matematikkvansker: Forståelse, utredning og tiltak

Kurset er beregnet på ansatte i PP-tjenesten og skolen. Det vil bli presentert en forståelse av matematikkvansker, både som spesifikk vanske og som del av et mer sammensatt vanskebilde. Det vil være fokus på hva som bør være med i en kartlegging/utredning av matematikkvansker, samt gis forslag til egnede tiltak basert på ulike kartleggingsresultater. Dag to vil ha fokus på tiltak,og vil blant annet ha en økt med gruppearbeid. Deltagere som har elever de kunne tenke seg å drøfte på kurset oppfordres til å forberede seg på dette ved å ta med relevante og anonymiserte opplysninger.

Dato: Onsdag 30. oktober 2019 - torsdag 31.oktober, kl. 0930 - 1530
Påmeldingsfrist: 23.10.2019
Målgruppe: Ansatte i PP-tjeneste og skole
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 1200,- inkl. enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Mål for kurset

Kursdeltakerne skal gå ut med

  • en bredere forståelse av fagområdet matematikkvansker
  • bedre forutsetninger for å vurdere hvem som er i risiko for å utvikle matematikkvansker
  • mer kunnskap om kartlegging og utredning av matematikkvansker, også der matematikkvansker er en del av et mer sammensatt vanskebilde
  • kjennskap til hensiktsmessige tiltak ut i fra forskjellige utfordringer i matematikkfaget

Kontaktinformasjon

Kurset holdes av
Marianne Akselsdatter Aaslund, e-post: marianne.akselsdotter@statped.no, 
Irina Jensø, e-post: irina.jenso@statped.no 


Marianne og Irina arbeider begge med matematikkvansker i avdeling for sammensatte lærevansker, henholdsvis på Gjøvik og Hovseter.