Personvernerklæring kurs

Språkvansker - kjennetegn, konsekvenser og praktisk tilrettelegging

Kurset gir en innføring i hva språkvansker er og hvordan det kommer til uttrykk, og belyser de vanligste tilleggsvanskene. Kurset inneholder en praktisk tilnærming for tilrettelegging.

Dato: Tirsdag 7. mai 2019, kl. 1000 - 1500
Påmeldingsfrist: 06.05.2019
Målgruppe: PP-rådgivere, spesialpedagoger, barnehagelærere og lærere.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 600 inkl. enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Språkvansker er en lite kjent vanske som kan få store konsekvenser for barns læring og utvikling. Det er viktig at barn med denne vansken blir oppdaget tidlig og får god hjelp og tilrettelegging. I dette kurset vil vi ha en gjennomgang av språkvanskefeltet. Vanlige tilleggsvansker vil illustreres med case og fokus vil være rettet mot den praktiske tilretteleggingen.  

Kontaktinformasjon

Kursholdere:

Kirsten M. Bjerkan
Ingrid L. Holmstrøm
Sissel Ingvaldsen

For praktiske opplysninger kontakt kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no