Personvernerklæring kurs

Seminar om elever som har opplæring i og/eller på tegnspråk

Statped nord inviterer til seminar som omhandler elever med opplæring i og/eller på tegnspråk. Målet er å kunne gi denne elevgruppen et best mulig skoletilbud.

Dato: Onsdag 15. mai og Torsdag 16. mai 2019. Kursets varighet: fra kl. 1100 første dag til kl. 1500 siste dag
Påmeldingsfrist: 02.05.2019
Målgruppe: Målgruppa er skoleledere og PP-rådgivere som har ansvar for elever med tegnspråk i opplæringen, §2-6 og 5-1. Det er ikke et krav at eleven mottar deltidsopplæring i Statped.

 

 

 

Sted: Statped nord, Gimleveien 68, 9019 Tromsø
Pris: Kurset er gratis. Enkel lunsj serveres.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

«Det er mulighet for å delta på seminaret via videokonferanse fra Statped sine lokaler i Alta. Skriv i merknadsfeltet hvis du ønsker å delta fra Alta. Her blir det ikke servert lunsj.»

Seminaret gir mulighet for PPT og skoleledelse til å møtes og drøfte hvordan de sammen kan legge til rette for at elever med tegnspråk skal få et godt og tilpasset opplæringstilbud i et inkluderende skolemiljø. Viktige tema vil være lovverk, sammenheng mellom sakkyndig vurdering og enkeltvedtak og hvordan disse kan operasjonaliseres i klasserommet. Det blir gitt informasjon om Statpeds deltidsopplæring, og deltakerne vil få litt kjennskap til tegnspråket.

 

Kontaktinformasjon

Anne-Grethe Antonsen, epost: anne-grethe.antonsen@statped.no

Telefon: 47809488

Aktuelle lenker
http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/horsel/grunnskole/