Personvernerklæring kurs

Arbeidsseminar for pedagoger som skal undervise elever med nedsatt hørsel på 1. trinn.

Kurset tar for seg overgangen til skole for barn med nedsatt hørsel, og retter seg inn mot pedagoger i skolen som skal jobbe med denne elevgruppa.

Dato: Onsdag 15. mai, kl. 09.00 - 15.00
Påmeldingsfrist: 03.05.2019
Målgruppe: Pedagoger i skolen, kurset er også aktuelt for ansatte i PPT

 

 

Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Gratis dersom bruker er tilmeldt Statped
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Målsetningen med kurset er å bidra til en god start på skolehverdagen.

Temaer i kurset vil være audiologi, hørsel og lytting. teknisk og pedagogisk tilrettelegging, og bruk av tekniske hjelpemidler. Opplæringslovens §§ 5-1, 2-6, 8 og 9a, inkludering og forutsetninger for deltagelse.

Kontaktinformasjon

Kurset holdes fysisk i Statped sine lokaler på Heimdal i Trondheim. det er i tillegg mulig å delta på videokonferanse (VK) fra f.eks. ett av PPT sine kontorer lokalt etter avtale.

Fagansvarlig for dette kurset er: Anne Sollie,- anne.sollie@statped.no

For praktisk informasjon kontakt kursadministrator John Kjelaas,- john.kjelaas@statped.no

Andre merknader

Parkering:

På grunn av tidvis stor aktivitet og begrenset adgang til parkeringsplasser, kan vi dessverre ikke garantere plass på vår parkeringsplass. Vi oppfordrer derfor til å benytte kollektiv transport. Det er AtB, buss nr. 4 som passerer oss, og avstigning er på Skyttervegen holdeplass.