Personvernerklæring kurs

IOP, veien og målet. Deltagelse som mål og metode i arbeid med barn og unge med omfattende funksjonsnedsettelser

Knut Slåtta kommer tilbake til Trondheim for å dele av sin kunnskap rundt arbeidet med IOP for barn og unge som har omfattende funksjonsnedsettelser

Dato: Torsdag 13. juni 2019 kl. 09.00 - 15.00
Påmeldingsfrist: 01.06.2019
Målgruppe: Foreldre og fagfolk rundt barn og unge med store funksjonsnedsettelser
Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Gratis for foreldre og fagfolk i elevsaker henvist Statped. Ta kontakt så vil dere få tilsendt kode som benyttes som betaling. Andre betaler kr.600
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Deltagelsesbasert arbeid med fokus på læring og livskvalitet. Utvikling og bruk av individuelle opplæringsplaner (IOP) og individuelle utviklingsplaner (IUP) med vekt på deltakelse.

Utvikling og bruk av kommunikasjons-og aktivitetspass som beskriver uttrykksmåter, partnerpraksis og gode aktiviteter.

Kontaktinformasjon

Siv Helen Ovesen: siv.helen.ovesen@statped.no

Herlaug Hjelmbrekke: herlaug.hjelmbrekke@statped.no

Randi Wist: randi.wist@statped.no

Andre merknader

Parkering!

På grunn av begrenset tilgang til parkering hos oss kan vi ikke garantere parkeringsplasser på vår parkeringsplass, Vi oppfordrer til å benytte kollektiv trafikk, det er AtB buss nr 4 som passerer oss og du går av på Skytterveien holdeplass.

Nedlastinger