Personvernerklæring kurs

Autismespekterforstyrrelser – inkludering og livsmestring i skolen

Hvordan kan lærere, miljøarbeidere og assistenter tenke nytt rundt undervisning for å inkludere elever med ASF faglig, sosialt og psykisk? Og hvordan kan skolen legge til rette for selvstendighet, økt sosial kompetanse og god psykisk helse?

Dagene vil være bygget opp av en blanding mellom innlegg fra Statped og oppgaver, både i gruppe og individuelt.

 

Dato: Onsdag 27. - torsdag 28. november 2019, kl. 0900 - 1500 begge dager
Påmeldingsfrist: 13.11.2019
Målgruppe: PPT, skoleledere, spesialpedagoger, lærere, assistenter, miljøarbeidere, sosiallærere
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr 1.200,- inkl. enkel lunsj
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

 

Dag 1 – inkludering

Barn med autismespekterforstyrrelser (ASF) har store behov for tilrettelegging og tilpasning i skolen – uansett kognitivt nivå. Dag 1 vil ta for seg eksempler på hvordan elevens interesser, spill, gaming og teknologi kan brukes i undervisningen.

 

Dag 2 – livsmestring

Folkehelse og livsmestring kommer inn som et nytt tverrfaglig tema i skolen. Dette skal ruste elevene til «å håndtere medgang, motgang, personlige utfordringer, alvorlige hendelser, endringer og konflikter på en best mulig måte. Å skape en trygghet og tro på egne evner til å mestre også i fremtiden." (Livsmestring i skolen, 2017)

Denne dagen vil ta for seg hvordan vi kan sikre elever med ASF forståelse og kunnskaper som bidrar til at de kan mestre livet og fremtiden på en god måte. Vi vil snakke om stress og forebyggende tilrettelegging, gi eksempler på oversikt og struktur og jobbe med konkrete verktøy slik som KAT-kassen, mine sirkler, tegneseriesamtaler m.m.

 

Kilder:

Livsmestring i skolen (2017) Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (https://www.lnu.no/wp-content/uploads/2017/01/lis-sluttrapport-1.pdf )