Personvernerklæring kurs

Frokostseminar om matematikkvansker

Frokostseminar om matematikkvansker. Utfordringer og muligheter.

Dato: Onsdag 15. mai 2019, kl. 0830 - 1000. Enkel frokost serveres mellom kl. 0800 og 0830
Påmeldingsfrist: 14.05.2019
Målgruppe: Alle innen utdanningsektoren og andre interesserte
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo
Pris: Gratis
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Statped inviterer til frokostseminar om matematikkvansker. Hva vet vi om matematikkvansker og hvilke erfaringer har Statped gjort seg på dette området.

Tone Salomonsen er PhD student ved Universitetet i Stavanger og FoU-rådgiver i Statped. Salomonsen forsker på små barns matematikk. Hun vil presentere forskning om betydningen av tidlig innsats for å forebygge matematikkvansker. 

Marianne Akselsdatter Aaslund er cand.polit. og spesialist i pedagogisk rådgivning. Aaslund er en av forfatterne av veilederen «Matematikkvansker. Teori og tiltak», utgitt av Pedlex i 2018. Hun vil presentere Statpeds erfaringer med elever som strever i matematikk, utredning av matematikkvansker i PPT og skole, samt tiltak som har effekt.

Irina Jensø er cand.polit og seniorrådgiver med spesialisering i matematikkvansker ved Statpeds avdeling for sammensatte lærevansker i Oslo. Hun presenterer to prosjekter for casebasert kompetanseutvikling i matematikkvansker som pågår i Vestfold fylke, ett for PPT og lærere i grunnskolen og ett for PPT og lærere i videregående skole.