Personvernerklæring kurs

Frokostseminar om matematikkvansker

Frokostseminar om matematikkvansker. Utfordringer og muligheter.

Dato: Onsdag 15. mai 2019, kl. 0830 - 1000. Enkel frokost serveres mellom kl. 0800 og 0830
Påmeldingsfrist: 14.05.2019
Målgruppe: Alle innen utdanningsektoren og andre interesserte
Sted: Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, 0167 Oslo
Pris: Gratis

Statped inviterer til frokostseminar om matematikkvansker. Hva vet vi om matematikkvansker og hvilke erfaringer har Statped gjort seg på dette området.

Tone Salomonsen er PhD student ved Universitetet i Stavanger og FoU-rådgiver i Statped. Salomonsen forsker på små barns matematikk. Hun vil presentere forskning om betydningen av tidlig innsats for å forebygge matematikkvansker. 

Marianne Akselsdatter Aaslund er cand.polit. og spesialist i pedagogisk rådgivning. Aaslund er en av forfatterne av veilederen «Matematikkvansker. Teori og tiltak», utgitt av Pedlex i 2018. Hun vil presentere Statpeds erfaringer med elever som strever i matematikk, utredning av matematikkvansker i PPT og skole, samt tiltak som har effekt.