Personvernerklæring kurs

Fagtorg Statped sørøst - Kongsberg - Spesialpedagogisk kompetanse i tilpasset og inkluderende opplæring

Statped sørøst skal i samarbeid med fylkesmannsembetet i Oslo og Viken arrangere fagtorg høsten 2019.

Den primære målgruppen for fagtorget er barnehagemyndighet, skoleeier, skoleledere, barnehageledere og PPT. Andre relevante aktører er også velkomne.

Overordnet tema er hvordan spesialpedagogisk kompetanse kan styrke tilpasset og inkluderende opplæring.

 

Dato: Onsdag 9. oktober 2019, kl. 0900 - 1500
Påmeldingsfrist: 08.10.2019
Målgruppe: PPT, barnehage- og skoleeier, styrer og rektor
Sted: Quality Hotel Grand Kongsberg, Christian Augusts gate 2, 3611 Kongsberg
Pris: Gratis. Det serveres enkel lunsj.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Det blir arrangert tre tilsvarende fagtorg på følgende datoer og steder:

  • Fredag 11. oktober 2019, Statped Hovseter, Oslo
  • Onsdag  6. november 2019, Quality Hotel Sarpsborg

  • Onsdag 25. september 2019, Skagerak Arena (i samarbeid med fylkesmannsembetet i Vestfold og Telemark)

 

Se lenke til programmet lenger ned på denne siden.

Kontaktinformasjon

For praktisk informasjon kontakt kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

 

Aktuelle lenker
 
Program for 9. oktober