Personvernerklæring kurs

Fagtorg Statped sørøst - Oslo - Spesialpedagogisk kompetanse i tilpasset og inkluderende opplæring

Statped sørøst skal i samarbeid med fylkesmannsembetet i Oslo og Viken arrangere fagtorg høsten 2019.

Den primære målgruppen for fagtorget er barnehagemyndighet, skoleeier, skoleledere, barnehageledere og PPT. Andre relevante aktører er også velkomne.

Overordnet tema er hvordan spesialpedagogisk kompetanse kan styrke tilpasset og inkluderende opplæring.

Dato: Fredag 11. oktober 2019, kl. 0900 - 1500
Påmeldingsfrist: 27.09.2019
Målgruppe: PPT, barnehage- og skoleeier, styrer og rektor
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Gratis. Det serveres enkel lunsj.
NB! Kurset er fulltegnet. Du blir satt på venteliste hvis du melder deg på.

Det blir arrangert tre tilsvarende fagtorg på følgende datoer og steder:

  • Onsdag 9. oktober 2019, Quality Hotel Grand Kongsberg
  • Onsdag  6. november 2019, Quality Hotel Sarpsborg

  • Onsdag 25. september 2019, Skagerak Arena (i samarbeid med fylkesmannsembetet i Vestfold og Telemark)

 

Se lenke til programmet lenger ned på denne siden.

 

Kontaktinformasjon

For praktisk informasjon kontakt kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

 

Aktuelle lenker
 
Program for 11. oktober