Personvernerklæring kurs

Stemmedagen 2019

Statped inviterer til dagskurs om stemme og stemmevansker. Kurset tar opp både logopediske og medisinske perspektiver ved stemmevansker. Det blir også gitt en innføring i akustikk og bruk av stemmeforsterkere.

Dato: Tirsdag 24. september 2019, kl. 1000 - 1700 (registrering fra kl. 9:00)
Påmeldingsfrist: 11.09.2019
Målgruppe: Logopeder, logopedstudenter og andre faggrupper som jobber med stemme.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kr. 600,- for logopeder og andre fagfolk. Kr 300,- for studenter.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Prof. og logoped Jenny Iwarsson foreleser om hvordan man kan overføre det logopediske stemmearbeidet til spontantale og om hvordan man kan jobbe med vanskelige diagnoser.

Overlege ØNH Jesper Brandstorp-Boesen ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet foreleser om fillerbehandling ved recurrenspareser og når hvilke kriterier som vurderes for logopedi/kirurgi.

Tor Gunnar Johnsen fra Vestfold Audio foreleser om akustikk og bruk av stemmeforsterkere.