Personvernerklæring kurs

Kurs for personalet til barn med alvorlig synssvekkelse eller blindhet 1-4 år

Kurset tar sikte på å etablere økt innsikt og forståelse for barn som er blinde eller sterkt svaksynte sine behov og innføring i hvordan legge best mulig til rette rundt barnet.

Dato: 16. - 18. oktober 2019 - alle dager kl. 0900-1530.
Påmeldingsfrist: 30.09.2019
Målgruppe: Ansatte i barnehage, spesialpedagoger, PPT-rådgivere, foreldre og andre aktuelle fagpersoner.

 

Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Det er ingen kursavgift for fagpersoner som arbeider med brukere tilmeldt Statped. For andre innen målgruppen er kursavgiften kr 1.200,- inkl. lunsj. Statped dekker ikke kostnader til reise og overnatting for kursdeltakerne.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

 Innhold:

  • Lek, kommunikasjon og samspill
  • Struktur og oversikt for barnet
  • Språk og begreper
  • Småbarnsmobilitet
  • ADL
  • Taktile tegn og førpunktaktiviteter
  • Selvaktelse og utvikling
  • IKT

 

Kursets innhold formidles gjennom forelesninger, erfaringsutveksling og praktiske øvelser.

Kontaktinformasjon

Vilde Skorstad, tlf.:  905 58 837 e-post: vilde.skorstad@statped.no

Bernt Glomsaker, tlf.: 906 14 474 e-post: bernt.glomsaker@statped.no 

For praktiske opplysninger kontakt kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

Aktuelle lenker
http://www.statped.no/fagomrader-og-laringsressurser/syn/synstap-for-skolealder/
https://www.sansetap.no/smabarn-syn/