Personvernerklæring kurs

Matematikk for pedagoger som underviser elever som er blinde, 8.-13. trinn

Kurset gir en innføring i arbeidsmåter og metoder i matematikk som er egnet for elever som er blinde. Kurset vektlegger spesielt tilrettelegging av faget for elever som bruker pc med leselist.

Dato: Torsdag 29. august - fredag 30. august 2019. Kl. 0900 - 1500 begge dager.
Påmeldingsfrist: 20.08.2019
Målgruppe: Lærere og annet pedagogisk personale på ungdomstrinnet og i videregående opplæring som underviser elever i matematikk på 8.-13. trinn, som bruker punktskrift.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Det er ingen kursavgift for fagpersoner som arbeider med brukere tilmeldt Statped. For andre innen målgruppen er kursavgiften kr 1.200,- inkl. lunsj. Statped dekker ikke kostnader til reise og overnatting for kursdeltakerne.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Innhold

  • Metodikk og notasjon for matematikk i punktskrift
  • Digitale verktøy og kalkulatorløsninger
  • Bruk av regneark med leselist
  • Bruk av elektronisk læreverk (Word-bøker)
  • Geometri og grafisk framstilling / tegning
  • Tiltak og tilrettelegging ved prøver

 

Kontaktinformasjon

Kursledere:

Randi kvåle, tlf 92 66 08 03, e-post: randi.kvale@statped.no

Hilde Havsjømoen, tlf. 90 60 54 15, e-post: hilde.havsjomoen@statped.no

 

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no

 

Andre merknader

Kursdeltakere som har behov for overnatting, må selv sørge for dette og dekke kostnader forbundet med det.

 

Aktuelle lenker
 
Veileder om opplæring i punktskrift
 
Veileder - kompetansemål for elever med synshemning