Personvernerklæring kurs

Elevkurs for elever på 10. trinn med nedsatt hørsel og deres foresatte

Kurs for elever på 10. trinn skoleåret 2019/2020 og deres foresatte. Hovedtema disse dagene vil være overgang til videregående opplæring for elever med nedsatt hørsel. Minner om at det også i skoleåret 2019/2020 er slik at foresatte selv har ansvar for elevene på kveld/natt.

 

Dato: Onsdag 11.september 2019 kl.11:00 til fredag 13.september kl. 12:00
Påmeldingsfrist: 28.08.2019
Målgruppe: Elever på 10.trinn med ensidig eller tosidig hørselstap, deres foresatte og rådgiver ved ungdomsskolen (dagskurs med egen påmelding). Det skal foreligge en søknad om tjenester fra PPT til Statped, før påmelding til elevkurs. Mottar eleven allerede tjenester fra Statped, er det ikke nødvendig med ny søknad.

Rådgivere ved ungdomsskolen kan melde seg på torsdag 12. september og vil få felles forelesning sammen med foresatte. Rådgivere melder seg på i eget kurs/påmeldingskjema.

 

Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Kurset er gratis. Kurs og opphold dekkes av Statped. Reiseutgifter kan søkes dekket av kommunen i forkant av kurset.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset varer i tre dager for foresatte og elever. Det er i hovedsak prosjektbasert undervisning for elevene. Foresatte vil primært få egne forelesninger.

Det vil bli gitt informasjon om søknadsprosess til videregående opplæring og informasjon fra knutepunktskoler for elever med nedsatt hørsel.

NB! Eleven kan ikke meldes på uten foresatte.

 

 

 

Kontaktinformasjon

Astrid Flakk, Mobil.: 959 25 197, astrid.flakk@statped.no   

 

Andre merknader

 

 

 

Aktuelle lenker
 
Informasjon om opplæringspenger fra NAV