Personvernerklæring kurs

Innføringskurs i tegnspråk

Grunnleggende kurs for alle som ønsker å lære tegnspråk. Kurset gir en innføring i språkets egenart, historie og tilhørende kultur. Det er ikke behov for forkunnskaper i tegnspråk for å delta på kurset.

Dato: 1. samling: 24. - 26. september, 2. samling: 22. - 24. oktober, 3. samling: 12. - 14. november 2019.
Påmeldingsfrist: 02.09.2019
Målgruppe: Alle som er interessert i tegnsrpåk, og som ønsker en grunnleggende innføring i språket.
Sted: Statped nord, Gimleveien 68, 9019 Tromsø
Pris: Kr. 2000,- for hele kurset, inkludert enkel matservering og kursmateriell. Gratis for foresatte som har barn tilmeldt Statped.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kurset består av noe teori og mange praktiske øvelser, og deltakerne vil lære tegn for mange hverdagssituasjoner. Undervisningen bygger på en kommunikativ tilnærming til språkinnlæring, og de praktiske oppgavene gir deltakerene god øvelse i både å uttrykke seg og avlese andres ytringer. 

Kurset går over ni dager fordelt på tre samlinger, og man melder seg på alle tre samlingene under ett. Varighet er 6 timer pr kursdag, kl. 12:00-18:00. Enkel matservering. Deltakerne vil motta kursbevis ved minimum 80% oppmøte.

Reisekostnader og overnatting dekkes ikke av Statped.

Samling 1: 24.-26.september 2019

Samling 2: 22.-24.oktober 2019

Samling 3: 12.-14.november 2019

Kontaktinformasjon

Lena Halvorsen, e-post: lena.halvorsen@statped.no

Tlf. 78446118/97846905