Personvernerklæring kurs

Mobilitet for pedagoger og annet personale som underviser barn, unge og voksne som er blinde

Kurset gir innføring i grunnleggende prinsipper og teknikker i mobilitet og orientering.

Dato: Onsdag 18. september 2019, kl. 1000 - fredag 20. september 2019, kl. 1500
Påmeldingsfrist: 04.09.2019
Målgruppe: Pedagoger i barnehage, grunnskole og videregående skole, som arbeider med blinde barn eller elever. Kurset passer også for ansatte i PPT, assistenter og skolefritidsordning.
Sted: Statped sørøst, Gamle Hovsetervei 3, 0768 Oslo
Pris: Det er ingen kursavgift for fagpersoner som arbeider med brukere tilmeldt Statped. For andre innen målgruppen er kursavgiften kr 1.800,- inkl. lunsj. Statped dekker ikke kostnader til reise og overnatting for kursdeltakerne.
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Kursinnhold:

  • ledsagerteknikker, beskyttelsesteknikker og stokkteknikker
  • bruk av hørsel i orientering og mobilitet
  • romorientering
  • ruteinnlæring

Kurset vil ved behov ha parallelle økter. 

 

Kontaktinformasjon

Kursledere er Sjur Lindbæck, tlf.: 90 72 88 44, e-post: sjur.lindbaek@statped.no

Ingalill Bartlett, e-post:  ingalill.bartlett@statped.no

For praktisk informasjon ta kontakt med kursadministrator: Karen Sømhovd, e-post: karen.somhovd@statped.no