Personvernerklæring kurs

Undervisning av elever med JNCL på 1. -13. trinn. Grunnkurs for pedagoger

Kurset gir en innføring i synspedagogiske emner og grunnleggende metoder for opplæring av elever med JNCL.

Dato: Mandag 2. september kl. 12.00 til fredag 6. september kl. 12.00
Påmeldingsfrist: 19.08.2019
Målgruppe: Pedagogisk personale i grunnskole pg videregående skole som arbeider med elever som har JNCL. Kurset kan også være aktuelt for PP-rådgivere, skoleledere, rådgivere, sosiallærere og annet personale i skolen som arbeider med elever med sterkt nedsatt syn.

Kurset er beregnet for personale som ikke har deltatt på tilsvarende kurs tidligere

Sted: Statped midt, Søbstadveien 65, 7088 Heimdal, Trondheim
Pris: Kurset er gratis for fagfolk som arbeider med brukere tilmeldt Statped. For andre er kursavgiften kroner 600 per dag. Lunsj/ kaffe kan kjøpes i kantina
Påmeldingsfristen for dette kurset har utløpt.

Målsetting:

- Gi grunnleggende forståelse for hva slags konsekvenser blindhet/sterkt nedsatt syn har for læring og utvikling

- Gi grunnleggende forståelse for hva slags konsekvenser JNCL har for læring og utvikling

- Gi innføring i kompenserende teknikker og presentere undervisningsmetoder og læremateriell som kan bidra til at eleven kan oppnå mestring og deltakelse i skole og fritid

- Gi grunnlag for å undervise elever som har rettigheter etter opplæringslovens §§ 2-14 eller 3-10

Foreløpig program ligger under nedlastinger.

Utsagn fra deltakere på tidligere grunnkurs:

- Kurset har gitt meg tro på at jeg skal klare den utfordrende oppgaven med å undervise en elev med nedsatt syn

- Jeg vil varmt anbefale dette kurset for andre som skal begynne å arbeide med en elev med nedsatt syn. Kurset har gitt meg trygghet og tro på at vi kan nå langt med systematisk arbeid

- Kurset burde være obligatorisk for alle som skal arbeide med elever med nedsatt syn

Kontaktinformasjon

Kursledere: Magnar Storliløkken, magnar.storlilokken@statped.no, tlf 72879309 og Ole Erik Jevne, ole.erik.jevne@statped.no, tlf 72879380

Deltakere som melder seg på, vil motta bekreftelse på at de får plass på kurset + endelig kursprogram, reisebeskrivelse og annen praktisk informasjon per e-post.

Andre merknader

Kursdeltakere som har behov for overnatting, må selv sørge for å bestille og dekke kostnadene ved overnatting.

Statped midt har avtale med Quality hotell Augustin, Kongensgt. 26 i Trondheim (forbehold om ledige rom).

Enkeltrom med frokost koster kr. 875, dobbeltrom kr. 1090 per natt.

Deltakere som ønsker å benytte avtalen med Quality hotell Augustin, må ta kontakt med kurs og servicesenteret ved Statped midt senest 11.04. Send e-post til

mid-kursservice@statped.no

med opplysninger om dato for ankomst, avreise og hvilket kurs du skal delta på.

 

Aktuelle lenker
 
Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler
 
Veileder om å tilpasse kompetansemål for elever med synshemming